Pendrive karta kredytowa – stworzony pod nadruk full color

Pendrive karta kredytowa 8GB
Pendrive karta kredytowa 8GB

SKU: KARTA232

Materiał: Plastikowy

Pendrive karta kredytowa 16GB
Pendrive karta kredytowa 16GB

SKU: KARTA232

Materiał: Plastikowy

Pendrive karta kredytowa 8GB
Pendrive karta kredytowa 8GB

SKU: KARTA230

Materiał: Plastikowy